รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
252 หมู่ 10   ตำบลกุดเสลา  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-635063 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :