ภาพกิจกรรม
นางณัฏฐ์ธนัน บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม นำเสนอนวัตกรรมการศึกษาต่อรองเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ติดตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่่อการนำมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ ระยะที่ ๒ ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 29 พ.ย. 2565
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565,10:07   อ่าน 65 ครั้ง