ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,14:09   อ่าน 88 ครั้ง