ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานชื่อเรื่อง "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1/2565 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,10:13   อ่าน 113 ครั้ง