ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อริยสัจ 4 ตอนทุกข์ : ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Kudsalao mook ประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,15:06   อ่าน 231 ครั้ง