ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน - เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,13:18   อ่าน 111 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 9 เหรียญทอง - เหรียญเงิน - เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาะการเรียนรู้การงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,13:17   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การเข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,13:13   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 1 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,13:10   อ่าน 115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,13:01   อ่าน 108 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,13:01   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 1 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,13:00   อ่าน 108 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ทักษะวิชาการนักเรียน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2565
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2565,12:58   อ่าน 107 ครั้ง